• Rozbudowa Pasaż Świętokrzyski Etap II w Kielcach.
  • Wymiana gruntu na głębokości 4m (8000m3).
  • Budowa przyłącza wodociągowego (kanalizacja sanitarna i deszczowa).
  • Budowa nawierzchni drogowych parkingu parkingów, chodników, placu manewrowego, zaplecza i placów ekspozycji