• Rozbudowa Szpitala w Czewonej Górze
  • Prace ziemne (wykopy, zasypki, kucie młotem)