• HSD Chałupka ul. Permska
  • Wykonanie wykopu (6000m3) wraz z zasypką i rozłożeniem drenażu