• Domobud, ul. Skalista
  • Wykonanie wykopu 7000m3 wraz z zasypką (skała)