• Becher Park Sosnowy
  • Rozbiórka istniej±cych budynków (Restauracja Stangret i Western City)