• Państwowa Straż Pożarna w Kielcach
  • Wykonanie rozbiórki częsci budynku
  • Roboty ziemne (wykopy, zasypki)