• STRABAG, ul. Warszawska w Kielcach
  • Roboty ziemne (wykopy, zasypki, wykonanie platformy roboczej)