• Eko-Invest, ul. Wspólna w Kielcach
  • Wykonanie rozbiórki istniejących budynków
  • Prace ziemne (wykop 10000m3, wykonanie platformy robocze, zasypki)